Poradnia specjalistyczna

Bąbelkowa Akademia to przedszkole integracyjne, w którym stawiamy na rozwój i naukę poprzez zabawę. Dla dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności przygotowaliśmy szereg dodatkowych zajęć, które otrzymują od nas w ramach czesnego.
Wiemy jak ważne jest, aby pracować z takimi dziećmi na wielu płaszczyznach, dlatego zatrudniamy wielu specjalistów takich jak: psychologowie, logopedzi, rehabilitanci ruchu, terapeuci Integracji Sensorycznej, pedagogowie specjalni.

Kliknij, aby zadzwonić!

01

Terapia Integracji Sensorycznej

02

Terapia pedagogiczna z terapią ręki

03

Trening Umiejętności Społecznych

04

Terapia
logopedyczna

05

Terapia psychologiczna

06

Rehabilitacja indywidualna

07

Terapia widzenia